Coaching voor teams

Het werken met paarden tijden een teamsessie geeft op een duidelijke manier inzicht in het functioneren van een team. De wijze van samenwerken, hoe de verhoudingen liggen en de mate van onderling vertrouwen. Tijdens de sessie wordt dit zichtbaar en dus duidelijk voor het hele team. Deze inzichten vertalen we in acties die leiden tot betere communicatie en samenwerking.

Aan welke onderwerpen kun je denken bij teamcoaching met paarden?

 • Hoe kunnen wij de onderlinge communicatie verbeteren: mét elkaar praten, niet óver elkaar, zonder eventuele (onderhuidse) conflicten?
 • Wat zijn ieders talenten en hoe zorgen we dit we als team dit versterken?
 • Hoe kunnen wij meer eigenaarschap creëren in het team?
 • Wat is ons gemeenschappelijk doel waar iedereen bij betrokken is?
 • Is er duidelijkheid over (informeel) leiderschap, wordt het geaccepteerd?
 • Hoe kunnen we als team zorgen voor besluitvorming waar iedereen zich in kan vinden?

Hoe werkt paardencoaching in teams?

Het team gaat oefeningen doen met het paard vanaf de grond. Het paard loopt vrij rond. Een paard is een kuddedier en heeft de kudde nodig om te overleven. Elk paard heeft zijn plek in de kudde en onderling wordt die plek bepaald. Het is dus natuurlijk voor een paard om te onderzoeken wat hij aan de ander heeft en welke plek er is in de kudde. Uit onderzoek blijkt dat het domesticeren van paarden nauwelijks effect heeft gehad op dit natuurlijk kuddegedrag en daardoor is het gedrag van paarden een waardevol hulpmiddel tijdens de teamsessie.

Het Resultaat

 • Inzicht krijgen in eigen handelen en wat dit betekent dit voor het team
 • Betere en open communicatie door bijvoorbeeld onuitgesproken gevoelens bespreekbaar te maken
 • Inzicht in elkaars kwaliteiten
 • Versterken van samenwerking
 • Meer wederzijds respect
 • Duidelijkheid en acceptatie van leiderschap
 • Consequenties van eigen handelen zien en het effect op anderen
 • Vertrouwen in elkaar en in het team
 • Het duidelijk krijgen van het doel van het team of organisatie
 • Helder krijgen van de teamrollen

Graag ga ik met je in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het is altijd maatwerk zodat ik zo goed mogelijk kan aansluiten op jullie behoefte. Mail of bel me of laat een bericht achter.